رولا غنی

رولا غنی خانم اول فعلی افغانستان متولد کشور لبنان است، او تحصیلات عالی خود را در سال ۱۹۶۹ در پوهنتون I’Institut d’Etudes Politiques پاریس فرانسه بعداً در سال ۱۹۷۴ ماستری اول را در رشته مطالعات سیاسی از پوهنتون امریکایی…